Zoek in de site...

Overzicht Geneeskunde jaar 2

Levensfasen en nieuwvormingen: groei, ontwikkeling en veroudering maar ook op het ontstaan, de genetica en epidemiologie van kanker.

Beweging en stroming: hart en bloedvaten, het zenuwstelsel, zintuigen en skelet/spieren aan bod.

Kwartaal data:
Blok Start Einde
K1/Q1/Q5/Q9 4-9-2023 5-11-2023
K2/Q2/Q6/Q10 6-11-2023 28-1-2024
K3/Q3/Q7/Q11 29-1-2024 7-4-2024
K4/Q4/Q8/Q12 8-4-2024 30-6-2024

Klinische kwartalen in Q7 en Q8.

Je volgt onderwijs uit de klinische vraagstukken rondom gezondheid en ziekte en je leert tegelijkertijd de bijbehorende vaardigheden. Daarnaast volg je onderwijs uit de lijn CSI. Op deze pagina kun je zien of je voldoet aan de ingangseisen om deel te mogen nemen aan het onderwijs/toetsen.

De eerste 2 kwartalen volg je samen met studenten Biomedische wetenschappen. De laatste 2 kwartalen zijn voornamelijk gericht op klinische vraagstukken, maar er is ook aandacht voor CSI en het wetenschappelijk project dat vrijwel over het gehele tweede jaar loopt. Ook volg je in kwartaal 2, 3 en 4 keuzeonderwijs.

Jaar 2
Onderwijseenheid EC's Code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 1 13 MED-B2MGZS1
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 2 1,5 MED-B2MGZS2
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 1 5 MED-B2PPGSEM1
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 2 3 MED-B2PPGSEM2
Klinische vraagstukken, niveau 1 2 MED-B2KVS1
Klinische vraagstukken, niveau 2 4 MED-B2KVS2
Context, science and innovation, semester 1 3

MED-B2CSIS1

Context, science and innovation, GNK, semester 2 5

MED-B2CSIS2G

Context, science and innovation, scientific research project 7

MED-B2CPRJ2

Professionaliteit -Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 2

MED-B2PFS1G

Patiëntcontacten -Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 1

MED-B2PCS1G

Professionaliteit -Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 2 MED-B2PFS2G
Patiëntcontacten -Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 1 MED-B2PCS2G
Vrije keuzeruimte bachelorjaar 2 4,5

MED-VKxx-xx

Voortgangstentamen eerste bachelorjaar 2

MED-VTB2

TOTAAL bachelor jaar 2 56