Zoek in de site...

Belangrijke commissies in de onderwijsorganisatie

Gezamenlijke zorg voor de kwaliteit van het onderwijs Tandheelkunde wordt natuurlijk in de allereerste plaats gerealiseerd door de docenten en studenten zelf. Studenten dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid en kunnen een aanzienlijke invloed op hun leerprocessen uitoefenen. Daarnaast tracht de opleiding ook op systematische en gestructureerde wijze zorg te dragen voor de kwaliteit, kwaliteitshandhaving en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het geheel is georganiseerd in een systeem van kwaliteitszorg, waarin bestuur, commissies en personen ieder hun eigen rol vervullen.

Naast de verantwoordelijkheden van opleidingsdirecteur, afdelingsbestuur, leeropdrachthouders en hoofden van diensten voor (onderdelen van) het onderwijs Tandheelkunde, spelen met name het Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMTT) en de Opleidingscommissie (OLC) een belangrijke rol.
Het OMTT draagt de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse operationele management van het onderwijs en heeft een adviserende rol richting de opleidingsdirecteur.
De OLC doorloopt jaarlijks systematisch een aantal fasen gericht op:

  • controle/monitoring: zoals bespreking onderwijsmeetgegevens (rendementen); evaluatie-uitkomsten;
  • eventueel benodigde bijstellingen in onderwijs/doelstellingen of andere acties die op basis daarvan nodig zijn;
  • het adviseren over het onderwijsprogramma, roosters, studiegids en Onderwijs- en Examenregeling.

Studenten hebben inspraak in het gehele proces en zijn daartoe in OLC en OMTT vertegenwoordigd.