Zoek in de site...

Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) der Medische Wetenschappen behartigt de belangen van alle studenten van de Medische Faculteit, zowel onderwijsinhoudelijk als facilitair. Onder de Medische Faculteit vallen Geneeskunde (GNK), Tandheelkunde (THK), Biomedische Wetenschappen (BMW) en Molecular Mechanisms of Disease (MMD). De FSR bestaat uit 8 studenten, waarvan 4 Geneeskundestudenten, 2 Tandheelkundestudenten en 2 BMW-studenten en deze studenten hebben ook zitting in de UMC-Raad, het advies orgaan van de Raad van Bestuur (RvB) van het Radboudumc. De UMC-Raad bestaat 25 raadsleden die de RvB adviseren over alle klinische, onderzoek –en onderwijsgerelateerde aangelegenheden. Over alle onderwijs gerelateerde zaken heeft de UMC-Raad tevens ook instemmingsrecht.

Meer informatie over de FSR is te vinden op deze website.