Zoek in de site...

Melding afwezigheid

Het kan voorkomen dat je om reden van ziekte, zwangerschap of bijzondere omstandigheden niet kunt deelnemen aan het onderwijs. Een groot deel van het onderwijs, en zeker het praktijkonderwijs en de werkgroepen, is "verplicht" onderwijs. Als je dit niet kunt bijwonen, zul je je hiervoor moeten afmelden.

Wil je jezelf ziek of anderszins afwezig melden en heb je patiëntenbehandeling? Volg dan de volgende stappen:

Stap 1

 • Informeer (indien van toepassing) je medebehandelaar
 • Laat patiënt overnemen of bel je patiënt af
 • Blokkeer je agenda

Stap 2

 • Bel naar CPA, bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • Nijmegen: 024 361 40 27
 • AKMA: 024 309 47 47

Stap 3

 • Meld dat je ziek bent en of stap 1 gelukt is. Overleg wat moet gebeuren als dit niet gelukt is.
 • Welke docent(en) geïnformeerd moet worden.
 • Masterkliniek: is de clusterchef geïnformeerd?

Jezelf afmelden voor preklinische practica (= géén patiënten behandeling) doe je bij de betreffende blokcoördinator of tijdens de practica-uren bij de uitgiftebalie prekliniek, tel. (024) 361 46 27 en bij de zaaldocent.

Afmelden voor de orthodontische practica doe je bij het secretariaat van de afdeling orthodontie, tel. (024) 361 40 05 of (024) 361 40 67 en de zaaldocent.

NB: Denk eraan dat als je meerdere practica hebt, je je ook overal ziek meldt.

Als je een stage loopt (intern of extern) dien je ook je stageadres/stagebegeleider te informeren over je afwezigheid:

 • Interne stage MKA: secretariaat MKA (tel. (024) 361 45 50)
 • Externe stage MKA: gegevens bekend in stagehandleiding. Als je je opgegeven hebt voor een tentamen en je kunt dit tentamen niet maken, kun je het best contact opnemen met de examencommissie THK. Zij kunnen je adviseren over de verdere procedure.

Eventueel afwijkende procedures rondom het melden van afwezigheid, zijn opgenomen in de cursushandleidingen.

Ben je langer dan 2 weken ziek/afwezig?

In overleg met de studieadviseur wordt bekeken of er andere mensen in de organisatie geïnformeerd moeten worden over je afwezigheid bij theorie/praktijkonderwijs, maar ook wordt er gekeken naar mogelijke aanpassingen met betrekking tot het onderwijs. Als je langere tijd afwezig bent, zullen patiënten die op jouw naam staan, overgedragen worden aan een andere student in verband met de continuïteit van zorg. Ook indien je zwanger bent, is het verstandig om tijdig contact op te nemen met de studieadviseur in verband met je afwezigheid tijdens je studie, zodat gekeken kan worden naar een mogelijk aangepast onderwijsprogramma.