Zoek in de site...

Visie en Missie

In het Nijmeegse tandheelkundecurriculum wordt gewerkt vanuit een bepaalde visie. Deze visie heeft betrekking op de door de opleiding Tandheelkunde in de toekomst af te leveren tandarts.

Dit is een tandarts die:

  • breed opgeleid en inzetbaar is
  • voldoende wetenschappelijk geschoold is
  • goed kan samenwerken met andere tandartsen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
  • goede communicatieve vaardigheden en een professionele beroepshouding bezit
  • gemotiveerd is zich te interesseren voor en te blijven verdiepen in nieuwe ontwikkelingen
  • vanuit een probleemoplossende benadering en met een pakket van basale theoretische en praktische vaardigheden in staat is het beroep in volle omvang uit te oefenen.
  • een holistische kijk heeft op de patient. Het motto van de curriculumherziening is dan ook “Eerst de mens, dan de mond”.

Mission statement

De Nijmeegse tandartsopleiding leidt academische professionals op die  tandheelkundige zorg zien als onderdeel van de medische zorg. Zij leveren een bijdrage aan gezondheid en welzijn van hun individuele patiënten en van de bevolking in het algemeen. Zij laten hun handelen hierdoor leiden. Nijmeegse tandartsen worden opgeleid als teamspelers. Inhoudelijk en organisatorisch kunnen zij leiding geven aan een tandheelkundig team. Op een onderdeel van de tandheelkunde hebben zij zich in het bijzonder bekwaamd om zo binnen een tandheelkundig team op dat gebied als eerste aanspreekpunt te kunnen fungeren.

De bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde beogen een kwalitatief goede bijdrage te leveren aan de missie van het Radboudumc om het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum van Nederland te zijn en daardoor een ‘significant impact on healthcare’ te hebben; specifiek voor Tandheelkunde een ‘significant impact on oral healthcare’.

Nijmeegse tandartsen worden opgeleid om de best mogelijke tandheelkundige zorg te verlenen, waarbij zij zich baseren op wetenschappelijke inzichten. Hun kennis en kunde houden zij up to date. Zij beschikken over de competenties om de tandheelkunde in brede zin als algemeen practicus te kunnen uitoefenen. Probleemoplossend denken en handelen vormen de kern van diagnostiek, zorgplanning, interventie en evaluatie. Leidraad hierbij is: "minimale interventie met maximaal resultaat".