Zoek in de site...

ICT - Gedragsreglement

Voor het gebruik van computer- en netwerkvoorzieningen zijn de algemene gedragsregels van toepassing, die periodiek bij het inloggen worden getoond.
Dit ICT-gedragsreglement bevat voorschriften ten aanzien van het gebruik door studenten en medewerkers van de door of namens de afdeling Tandheelkunde ter beschikking gestelde computer- en netwerkfaciliteiten en voorzieningen, c.q. de digitale leeromgeving in ruime zin, alsmede de maatregelen die met het oog daarop kunnen worden genomen. Daarnaast bevat het reglement een aantal waarborgen voor studenten en medewerkers over de wijze waarop de afdeling omgaat met het registreren, verzamelen en monitoren van tot studenten herleidbare data onder andere omtrent e-mail- en internetgebruik.

Alle studenten Tandheelkunde beschikken via hun opleiding over een e-mailadres. Van hen wordt verwacht dat zij hun postvak dagelijks raadplegen: het behoort immers bij een proactieve en professionele studiehouding om goed op te hoogte te zijn en te blijven van belangrijke berichten en mededelingen.

Privacy patiënten
In het onderwijs binnen het Radboudumc wordt veel gebruik gemaakt van materiaal dat van patiënten verkregen is (zoals röntgenfoto’s en dergelijke). In principe is dit materiaal geanonimiseerd, dat wil zeggen: er is niet meer te achterhalen van welke patiënt het afkomstig is. Dat neemt niet weg dat studenten de plicht hebben dit materiaal met respect te behandelen. Juist de bescherming van de privacy van de patiënt, en van materiaal dat uit ethische overwegingen niet verspreid mag worden, is een van de redenen dat gebruik wordt gemaakt van Brightspace in plaats van een open website.