Zoek in de site...

Tandheelkundig StudentenOverleg (TSO)

Het tandheelkundig studentenoverleg (TSO) is een vergadering van vijf of zes studenten Tandheelkunde met het dagelijks bestuur en de opleidingsdirecteur over algemene studentenaangelegenheden.
Onderwijszaken worden in de daarvoor bestemde onderwijsoverlegorganen besproken. Het TSO biedt o.a. de mogelijkheid om zaken te bespreken waarvoor in andere overlegorganen geen gehoor wordt gevonden. De vergaderingen zijn in principe openbaar.
Op verzoek kan de voorzitter het woord verlenen aan personen op de publieke tribune.

Dagelijks Bestuur: mw. prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans (voorzitter)
drs. Willibrord Goverde (bedrijfsleider)
Opleidingsdirecteur: dr. Wil van der Sanden
Studentlid:
Studentlid:
Studentlid:
Studentlid:
Studentlid:
Studentlid: