Zoek in de site...

VKO

Data onderwijs:

Q6

22-1-2024 t/m 26-01-2024 voor 1.5 EC cursus
22-01-2024 t/m 02-02-2024 voor 3 EC cursus

Q7

29-01-2024 t/m 02-02-2024

Q8

08-04-2024 t/m 12-04-2024

Data inschrijven:

Q6 lotingsronde 1

16-10-2023 t/m 22-10-2023

Q7 en Q8 lotingsronde 2

30-10-2023 t/m 05-11-2023

Leerdoelen

De vrije keuzeruimte is bedoeld om je al in het tweede jaar (Q6 t/m Q8) van je studie de kans te bieden om een eigen profiel te ontwikkelen. THK studenten moeten 3EC behalen voor de Vrije Keuzeruimte.
THK studenten kiezen dus keuzemodules in twee van de drie periodes. Bij inschrijving voor 3 loting periodes zal maar bij 2 periodes (willekeurig) de loting verwerkt worden. In één van de drie periodes moeten THK studenten het onderdeel EDEMTET volgend (geen onderdeel van de Vrije Keuzeruimte). THK studenten worden voor EDEMTET ingedeeld in de periode waarin zij geen keuzeonderwijs volgen.

In de Vrije Keuzeruimte geef je vorm aan een persoonlijk leerplan met verdiepend/verbredend onderwijs over zelf gekozen, gezondheidsgerelateerde thema’s en/of algemene academische vaardigheden, die niet of onvoldoende in de bestaande leerlijnen worden aangeboden.

De VK kent wel de volgende overkoepelende doelstelling (hoofddoelstelling): Je ontwikkelt vaardigheid voor self-directed, lifelong learning door in de Vrije Keuzeruimte zelf een onderwijsleerplan in te richten.

Overige leerdoelen binnen de VK zijn volledig afhankelijk van het programma dat de student zelf kiest. Iedere keuzemodule kent immers haar eigen leerdoelen. Bij iedere keuzemodule dient de toets als instrument om te bepalen of de student de leerdoelen heeft behaald.

Onderwijsonderdelen

Je kiest zelf je eigen onderwijsactiviteiten. Op Brightspace wordt een platform ingericht waar je Vrije Keuzemodules kunt vinden die binnen de Medische faculteit worden aangeboden. Het is natuurlijk niet nodig om je te beperken tot dit aanbod, je kunt ook onderwijs bij andere faculteiten volgen. Op Brightspace is alle informatie te vinden over de afspraken hieromtrent en de rol van de commissie vrije keuzeruimte hierin.

Alle vrije keuzeactiviteiten moeten voldoen aan het volgende inhoudelijke criteria:

  • Het gaat om een cursus, dwz een samenhangend geheel van leeractiviteiten, op academisch niveau met een omvang van minimaal 1 EC. De cursussen van onze Medische Faculteit hebben een omvang van 1,5 EC en 3 EC.
  • Het onderwijs geeft op bachelorniveau verdieping/verbreding t.a.v. bestaande leerlijnen. Met andere woorden: de stof komt niet (met dezelfde diepgang) aan bod in de rest van het Bacheloronderwijs.
  • Het onderwijs wordt verzorgd door één of meer docenten van universiteit of umc, conform van te voren vastgestelde leerdoelen en een daarbij passend leertraject
  • Aan het eind van de module wordt met een formele toets vastgesteld of de deelnemende student de betreffende leerdoelen heeft behaald.

Vrije keuzemodules die binnen de medische faculteit worden aangeboden voldoen daarnaast ook aan de volgende criteria:

  • de student leert over gezondheidsrelevante thema’s en/of leert algemene academische vaardigheden
  • het onderwijs moet relevant zijn voor je ontwikkeling tot (bio)medisch professional

Relatie met andere modules:

De relatie met ander onderwijs hangt af van de gekozen Vrije Keuzemodules. Vrije Keuzemodules behoren Verdiepend of Verbredend te zijn in relatie tot de rest van het curriculum.

Als je nog EC's voor de keuzeruimte nodig hebt en als je 3e jaars onderwijs gaat combineren met Vrije Keuze modules van het tweede studiejaar kunnen er problemen ontstaan. Onderwijs van de Vrije Keuzeruimte en van je derde studiejaar kunnen dan immers samenvallen. Je zult dan keuzes moeten maken.

Vanuit de organisatie van de Vrije Keuzeruimte onderzoeken we momenteel welke modules wel of juist minder zijn aanbevolen voor studenten die tegelijkertijd 3e jaars onderwijs volgen. We zullen jullie daar deze zomer over informeren via de Brightspace course ‘2223 Vrije Keuzeruimte’.

Begin van het komende academische jaar (23-24) zal er ook een nieuwe Brightspace course online staan ‘2324 Vrije Keuzeruimte’ met daarop het nieuwe aanbod waarvoor je je kunt inschrijven en inschrijfinstructies.