Zoek in de site...

Toelating en selectie

Voor meer informatie over toelating tot het bachelorprogramma Tandheelkunde wordt verwezen naar bijlage I van de Onderwijs- en Examenregeling 2023-2024 (bachelor).

De meest actuele informatie over procedure en deadlines is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.