Zoek in de site...

Onderwijs-en examenregeling

Sinds de invoering van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 1993 moeten de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma en de examinering voor elke opleiding in een Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden vastgelegd. Alles omtrent onderwijs en examenregelingen en de rechten en plichten die daaraan voor student en onderwijsinstellingen op van toepassing zijn kun je vinden in de "OER Curriculum 2015".