Zoek in de site...

Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMTT)

Samenstelling

Voorzitter

dr. Wil van der Sanden (opleidingsdirecteur)

Secretaris

mw. drs. Roos Lindeboom (secretaris, roos.lindeboom@radboudumc.nl)

Leden

dr. Cees Kreulen (docent)

mw. drs. Marjon van Geel (docent)

mw. José Kooloos BSc. (student)

dhr. Bram Sombekke (student)

Adviseurs

studieadviseur Tandheelkunde

mw. Christianne Bijman BSc. (student-assessor)

Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding Tandheelkunde. Het OMTT heeft daartoe de volgende taken:

 • adviseren inzake de onderwijs- en examenregelingen Tandheelkunde, die definitief worden na akkoord door de Raad van Bestuur met inachtneming van de UMC medezeggenschap;
 • definiëren van de kwaliteitseisen van de opleiding;
 • vaststellen van de onderwijsprogramma's voor de bachelor- en masteropleiding;
 • toezicht houden op en het bijstellen van de inhoud van zowel afzonderlijke onderwijsblokken als het curriculum als geheel;
 • vaststellen van de jaarroosters voor het onderwijs en de toetsen;
 • evalueren van het onderwijs zowel op het niveau van de onderwijsprogramma's als op het niveau van jaarlijkse de afzonderlijke onderwijsblokken;
 • bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit ten aanzien van de onderwijsuitvoering;
 • organiseren en vaststellen van de profielindeling;
 • coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur;
 • voeren van overleg met de opleidingscommissie en examencommissie inzake onderwijs en examens;
 • geven van advies op het gebied van onderwijs aan de opleidingsdirecteur en de decaan.
 • Studentenvertegenwoordiging
  Studentleden van het OMTT zijn eerste aanspreekpunten (voor studenten) voor alle zaken betreffende uitvoering en kwaliteit van het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde.