Zoek in de site...

Opleidingscommissie (OLC)

De opleidingscommissie heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan diverse geledingen over het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling. Wordt het advies van de commissie niet gevolgd, dan wordt het desbetreffende besluit met redenen omkleed. De opleidingscommissie kan verzoeken een dergelijk besluit te heroverwegen. De opleidingscommissie heeft 12 leden en is paritair samengesteld, d.w.z. wetenschappelijk personeel en studenten zijn in de commissie in gelijke mate vertegenwoordigd met elk 6 leden. De aanwijzing van studentleden vindt plaats door verkiezing: zij worden gekozen voor de periode van één jaar. De leden uit het wetenschappelijk personeel worden door de Raad van Bestuur aangewezen voor een periode van drie jaar.

Samenstelling

Voorzitter

mw. dr. Wietske Fokkinga

Secretaris

mw. drs. Elske Hissink

Vanuit het wp

dr. Mette Kuijpers

dr. Frank Walboomers

mw. drs. Aukje Bouwman

mw. drs. Stefanie van den Bosch

mw. dr. Adelina Plachokova

Namens de studenten

dhr. Timo Wijma

mw. Rama Mourad

mw. Wietske Derksen

dhr. Vincent Banerjee

dhr. Hans Domburg

mw. Karlijn Beelen