Zoek in de site...

Boekenlijst, studiebenodigdheden en studiekosten

Boekenlijst

Boekenlijst Tandheelkunde 2023-2024 (docx, 54 kB)

Studiebenodigdheden en studiekosten

Naast boeken en cursushandleidingen dienen studenten voor het volgen van (pre)klinisch onderwijs te beschikken over specifieke materialen en instrumentarium en over diverse verbruiksmaterialen. Ook kosten voor congresdeelname worden gezien als bijkomende studiekosten.

N.B.: De genoemde bedragen zijn indicaties, op basis van gemiddelden over zes studiejaren. Per jaar en per student kunnen de bedragen verschillen. De bedragen worden indien nodig elk jaar aangepast met als peildatum juli. De meeste kosten voor studiebenodigdheden worden in de eerste jaren gemaakt.

Gemiddeld per jaar:

Boeken (op basis aankoop via TFV)

€ 450,00 per jaar

Handleidingen en syllabi

€ 50,00 per jaar

Tandheelkundige verbruiksmaterialen zoals oefentandjes, noodkronen, etc.

€ 70,00 per jaar

Eenmalig, bij aanvang opleiding:

Studenteninstrumentarium (koop)

€ 280,00 euro

Studenteninstrumentarium (bruikleen) N.B. borgsom wordt na inlevering van het instrumentarium geretourneerd

€ 750,00 (borg)

De eenmalige uitgave voor studenteninstrumentarium wordt op de eerste lesdag automatisch afgeschreven. Het gespreid betalen van deze kosten is alleen mogelijk als de studieadviseur hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bijzonderheden studenteninstrumentarium in bruikleen De verstrekking van het studenteninstrumentarium geschiedt onder de navolgende bepalingen:

  • De afdeling Tandheelkunde stelt jaarlijks de lijst van het in bruikleen gegeven studenteninstrumentarium op.
  • Het instrumentarium blijft eigendom van het Radboudumc.
  • Bij het (tussentijds) beëindigen van de studie wordt het in bruikleen verstrekte instrumentarium ingeleverd, waarna de borgsom wordt geretourneerd.
  • Het in bruikleen gegeven studenteninstrumentarium wordt verstrekt voor strikt persoonlijk gebruik. Beschadigingen of defecten aan het instrumentarium, die het gevolg zijn van onjuist of onvoorzichtig gebruik, zijn voor rekening van de bruiklener.
  • Zoek- of verloren raken van (delen van) het in bruikleen verstrekte instrumentarium dient door de bruiklener te worden aangevuld of vergoed.
  • Kleding: tijdens (pre)klinische practica wordt beschermende kleding gedragen door de student. Deze kleding wordt door het Radboudumc centraal verstrekt en gewassen. Voor werkzaamheden (stages) buiten de eigen gebouwen dient elke student in het bezit te zijn van één eigen witte jas. Op de AKMA is daarnaast het dragen van een witte broek verplicht. Nadere aanwijzingen hierover zullen tijdens één van de eerste colleges (in het eerste studiejaar) worden gegeven.