Zoek in de site...

Geconcentreerde opleiding Tandheelkunde voor artsen (TOVA)

Geconcentreerde opleiding Tandheelkunde voor artsen (TOVA)

Postadres

Huispost 309, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Coördinator/plaatsvervanger

Annika Serné MSc

(Annika.Serne@radboudumc.nl)


Hoofddoelstelling
U kunt de kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van de tandheelkunde zodanig toepassen, dat u in staat bent om de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen en in aanmerking komt voor de opleiding tot tandheelkundig specialist mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Globale inhoud van de opleiding
Zie reguliere studie Tandheelkunde. Met dien verstande dat op basis van de reeds afgesloten studie Geneeskunde diverse vrijstellingen in het opleidingsprogramma van toepassing zijn. Dit is met name op het gebied van de geneeskunde en wetenschap.

Onderwijsvorm, studiebelasting, literatuur en toetsing:
Voor de onderwijsvorm, studiebelasting, literatuur en toetsing wordt verwezen naar de beschrijving van de betreffende blokken in deze studiegids Tandheelkunde.