Zoek in de site...

Inschrijving en indeling onderwijs Tandheelkunde

Inschrijven voor het onderwijs gebeurt in principe door medewerkers Onderwijscoördinatie Tandheelkunde. Ben je ingeschreven voor het onderwijs (cursus) dan ben je automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid (BT) behorend bij die cursus.

Er is een aantal gevallen waarin je als student wel zelf actie moet ondernemen:

  • Als je je wilt inschrijven voor onderwijs dat niet in jouw “eigen” jaar is geprogrammeerd. Stel, je hebt i.v.m. bijvoorbeeld een buitenlandstage of ziekte, besloten een jaar te wachten met het volgen van een bepaalde cursus. Dan dien je zelf door middel van een mail aan Onderwijscoördinatie (onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl) door te geven dat je dit onderwijs wilt gaan volgen. Je ontvangt een bericht van inschrijving vanuit Osiris op je student.ru.nl-adres. Check dus ook regelmatig je RU-mail. Je kunt ook een forward instellen van je RU-mail naar je UMC-mail, zie: Forward instellen vanuit uw RU-mail naar een ander mailaccount - ICT-Voorzieningen
  • Als je je wilt uitschrijven voor onderwijs dat in jouw jaar geprogrammeerd is. Een voorbeeld: je bent ingeschreven voor een bepaald profiel maar wilt het i.v.m. privéomstandigheden wat rustiger aan doen. Ook dan stuur je een bericht naar onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl.

Inschrijven voor tentamens is niet nodig als je bent ingeschreven voor het onderwijs. Inschrijving voor het onderwijs zoals hierboven al aangegeven, betekent automatisch inschrijving voor het tentamen (inclusief schriftelijke toets/ preklinische toetsen/ practica). Voor hertentamens moet je je echter wel apart inschrijven in Osiris; dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren (zie ook artikel 8, lid 2 van de Onderwijs- en Examenregeling).

Ook als je het onderwijs al in een eerder studiejaar hebt gevolgd maar het tentamen (BT of HT) nog moet maken, dien je je zelf via Osiris in te schrijven. Instructies kun je vinden via de helpknop in OSIRIS of via deze link.

Mocht het niet meer lukken om in- of uit te schrijven, omdat je te laat bent, dan kun je via TopDesk
 - Toetscoördinatie BMW/GNK/MMD/THK - Selfserviceportal (topdesk.net)  - nog een verzoek tot in-/-uitschrijving indienen. Let op: de kans is groot dat dit verzoek wordt afgewezen.

Waar de inschrijving voor tentamens of hertentamens afwijkt van bovenstaande of niet van toepassing is, is dit aangegeven in de cursusinformatie in bijlage III van de Onderwijs- en Examenregeling.


Je rooster beheren in MyTimetable

De roosters worden gepubliceerd in het programma MyTimetable. 
In MyTimetable kun je je persoonlijk rooster gemakkelijk samenstellen vanuit je studieprogramma, de cursussen die je volgt en de groepen met wie je samenwerkt en/of studeert. Voor de cursussen die vallen onder Masterkliniek, AKR en Kliniek jeugd moet je niet de werkelijke cursus opzoeken maar de cursus met weglating van het jaarcijfer: dus MED-M1Ti5k wordt MED-MTi5k etc.

Handleiding MyTimeTable voor studenten (pdf, 205 kB)

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Onderwijscoördinatie via de postbus onderwijsroostering-thk@radboudumc.nl


Aangepast opleidingsprogramma

In geval van ziekte, zwangerschap et cetera (zie voor definiëring van bijzondere omstandigheden artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW) kan er in overleg met de studieadviseur, na raadpleging van de studentendecaan en de opleidingsdirecteur, een aangepast opleidingsprogramma worden opgesteld. Dit aangepaste programma wordt door de studieadviseur gecommuniceerd met bureau Onderwijsroostering die vervolgens zorg draagt voor een correcte verwerking. Aangepaste opleidingsprogramma’s worden frequent geëvalueerd door student en studieadviseur.