Zoek in de site...

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur heeft een coördinerende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de opleiding Tandheelkunde. Samen met andere opleidingsdirecteuren heeft hij zitting in het 'Clusteroverleg Academische Opleidingen'  en de ‘Education Board’ onder voorzitterschap van de directeur Radboudumc Health Academy (RHA). De opleidingsdirecteur participeert in het management team van de afdeling tandheelkunde en is hoofd van de pijler Onderwijs Tandheelkunde.

Opleidingsdirecteur:

dr. WJM (Wil) van der Sanden

Telefoon:

024-3618824