Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code EC 1 2 3 4
Visual Culture LET-ACWB302 5 X
City Culture LET-ACWB301 5 X
Bachelorwerkstuk * LET-ACWB300 10 (X) (X) X X
Minor 40 X X X X
Totaal aantal EC 60 15 15 15 15

* Het bachelorwerkstuk wordt in principe geschreven in het tweede semester. Uitzonderingen zijn studenten die het jaar ervoor al het derde jaar hebben gevolgd maar hun bachelorwerkstuk nog moeten schrijven, alsmede studenten die een verkort premastertraject volgen. Andere uitzonderingen kunnen alleen door de examencommissie worden toegestaan.