Zoek in de site...

Programma B2

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindtermen: Taal, Communicatie en Organisatie; Interculturele  Communicatie en Vreemde Taal; Academische en Methodologische vaardigheden.

B2

Code

EC

P1

P2

P3

P4

1. Taal, Communicatie en Organisatie

Communicatie en gedrag in organisaties

CIWB262

5

X

X

Gezondheidscommunicatie

CIWB257

5

X

X

Sociale media en nieuwe media

CIWB260

5

X

X

Publieksgericht schrijven

NTCB251

5

X

X

Ontwerp van overtuigende teksten

CIWB267

5

X

X

2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal

Language Management in International Organisations

CIWB264-IBC

5

X

Keuze uit 1 van 3:

Foreign Languages in Advertising

CIWB268-IBC

5

X

Elective: Qualitative Research Methods

CIWB271-IBC

5

X

X

Elective: Programming for beginners: Python

CIWB269-IBC

5

X

X

Keuze uit 2 van 3:

Elective: Interactie-analyse

CIWB261

5

X

Elective:Language and Thought

CIWB266-IBC

5

X

X

Elective: Artificial Intelligence in Action

CIWB270-IBC

5

X

X

3. Academische en Methodologische Vaardigheden

Statistiek

CIWB253

5

X

X

Onderzoeks-methodologie II

CIWB265

5

X

X

Wijsgerige reflectie

CIWB200

5

X

X

Totaal

60

12,5 of 15

15 of 17,5

15 of 17,5

12,5 of 15