Zoek in de site...

Studievereniging

DVN is de studievereniging van de bachelor Duitse Taal en Cultuur en het masterprogramma Niederlande-Deutschland-Studien. DVN staat voor Deutscher Verein Nimwegen. De vereniging is in 2010 door vier enthousiaste studenten Duits opgericht.
Het is belangrijk en waardevol om naast je studie ook intensief contact te hebben met je medestudenten. Door middel van deze studievereniging hopen wij door bijvoorbeeld het organiseren van borrels, een jaarlijkse reis en andere informele activiteiten en uitjes daar een bijdrage aan te leveren. Naast deze gezellige borrels organiseert DVN informatieve bijeenkomsten waar gastsprekers komen en vele andere evenementen, onder andere om te zorgen voor goed contact tussen de studenten en docenten.
Verder komt er elke maand een nieuwsbrief, de Rundbrief, uit, die de leden op de hoogte houdt over allerlei nieuwtjes en bovenal de geplande activiteiten. Deze wordt via de mail verspreid.
Naast de mail houdt DVN contact met de leden via de Instagrampagina deutschervereinnimwegen en onze site https://deutschervereinnimwegen.wordpress.com. Hierop worden de activiteiten aangekondigd en is er andere belangrijke informatie te vinden.Tot slot heeft DVN ook een LinkedInpagina , waarop wij onze leden op professioneel gebied pogen verder te helpen.


Contact: dvn@let.ru.nl