Zoek in de site...

Studievereniging

DVN is de studievereniging van de bachelor Duitse Taal en Cultuur en het masterprogramma Niederlande-Deutschland-Studien. DVN staat voor Deutscher Verein Nimwegen. De vereniging is in 2010 door vier enthousiaste studenten Duits opgericht.
Het is belangrijk en waardevol om naast je studie ook intensief contact te hebben met je medestudenten. Door middel van deze studievereniging hopen wij door bijvoorbeeld het organiseren van borrels, een jaarlijkse reisje, vele andere informele activiteiten en uitjes daar een bijdrage aan te leveren. Naast deze gezellige borrels organiseert DVN informatieve bijeenkomsten waar gastsprekers komen en vele andere evenementen, onder andere om te zorgen voor goed contact tussen de studenten en docenten onderling.
Verder komt er elke maand een nieuwsbrief, de Rundbrief, uit, die de leden op de hoogte houdt over allerlei nieuwtjes en bovenal de geplande activiteiten. Deze wordt via de mail verspreid.
Naast de mail houden wij contact met onze leden via onze Facebookpagina Deutscher Verein Nimwegen, onze Instagrampagina deutschervereinnimwegen en onze site https://deutschervereinnimwegen.wordpress.com. Hierop kondigen wij onze activiteiten aan en geven wij andere belangrijke informatie.

Tot slot hebben wij ook nog een LinkedInpagina, waarop wij onze leden op professioneel gebied pogen verder te helpen.
Contact: dvn@let.ru.nl