Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
Autor und Werk (alternerend met Unterhaltungsformen populärer Kultur) LET-DTCB226 X X 5
Sprachenlernen in Theorie und Praxis (alternerend met Forschung und Didaktik: Deutsch als Fremdsprache) LET-DTCB206 X X 5
Bachelortutorial* LET-DTCB300 X X X X 10
Minoren X X X X 40
Totaal EC 15 15 15 15 60

* het bachelorwerkstuk kan zowel in het eerste als het tweede semester geschreven worden.

Studenten van de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur hebben naast het vaste studieprogramma ook de mogelijkheid om in het kader van de “Germanistische Institutspartnerschaft”(GIP), gesubsidieerd door de DAAD,

  • samenwerkingscursussen met de partner instellingen, de Universität Marburg (Duitsland) en de Adam Mickiewicz University Poznan (Polen) te volgen;
  • stage aan de universiteiten in Marburg en Poznan te lopen ("Schnupperpraktikum");
  • aan een studiereis naar Marburg en/of Poznan mee te doen.
Code 1 2 3 4 EC
Kooperationsseminar GIP1 LET-DTCGIP1 X 5
Kooperationsseminar GIP2

LET-DTCGIP2

X 5