Zoek in de site...

Programma B1

Programma B1

Het eerste bachelorjaar, de B1, heeft een tweeledig doel: in de eerste plaats biedt het de studenten een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kunnen studenten vaststellen of de studiekeuze die ze hebben gemaakt de juiste is. Daarnaast heeft het eerste bachelorjaar een selecterend doel: als studenten het B1-programma op tijd halen, bestaat er een redelijke garantie dat zij de rest van de bachelorfase met succes kunnen doorlopen.

Gedurende de B1 leggen studenten de basis voor een goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift en verwerven zij kennis van de literatuur en cultuur, de basis van de taalkunde van het Duits en krijgen zij inzicht in het politiek-maatschappelijke bestel en de geschiedenis van Duitsland.

Overzicht van alle B1 cursussen voor studenten die in september 2023 beginnen aan de bachelor Duitse taal en cultuur:

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
RADAr: Academische Taalvaardigheid LET-RADAR-NL X X X 0
Mentoraat DTC LET-DTCB001 X X X X 0
Grundlagen der deutschen Grammatik LET-DTCB101 X X 5
Sprachpraxis Deutsch LET-DTCB107 X X 5
Lyrik, Poesie, Poetry LET-DTCB110 X X 5
Erzähltexte und ihre Analyse LET-DTCB112 X X 5
Pendelbus: Begegnung mit dem Ruhrgebiet LET-DTCB117 X X 5
Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland (alternerend met Euregio-Orientierung) LET-DTCB201 X 5
Sprachwissenschaft 1: Phonetik und Phonologie LET-DTCB103 X X 5
Geschichte der deutschen Literatur LET-DTCB108B X X 5
Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland (alternerend met Wendepunkte der deutschen Geschichte) LET-DTCB224 X 5
Kommunikation in Kultur und Gesellschaft LET-DTCB109B X 5
International Corporate Communication German LET-CIWB203D-IBC X X 5
Wijsgerige Reflectie: Geschiedenis van het Denken LET-LET001 X X 5
Totaal EC 15 15 15 15 60