Zoek in de site...

Programma B2

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3
EC

Wissenschaftliches Schreiben und Wissenschaftssprache Deutsch

LET-DTCB202 X X 5

Sprachenlernen in Theorie und Praxis (alternerend met Forschung und Didaktik: Deutsch als Fremdsprache)

LET-DTCB206 X X 5

Autor und Werk (alternerend met Unterhaltungsformen populärer Kultur)

LET-DTCB226 X X 5

Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland (alternerend met Euregio-Orientierung)

LET-DTCB201 X 5

Experimentierfeld: deutsche Sprache und Kultur

LET-DTCB227 X 5

Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland (alternerend met Wendepunkte der deutschen Geschichte)

LET-DTCB224 X 5

Forschungsmethoden

LET-DTCB213 X 5

Forschung und Didaktik: Deutsch als Fremdsprache

LET-DTCB225 X 5
Sprachwissenschaft 2: Syntax und Textlinguistik LET-DTCB104 X X 5
Ältere deutsche Sprache und Literatur LET-DTCB228 X X 5
Buitenlandverblijf (major)** X 15
Totaal EC 15 15 15 15 60

** Buitenlandverblijf:

In periode 4 (in het tweede semester) van het tweede bachelorjaar Duitse taal en cultuur vindt het verplichte buitenlandverblijf plaats. Het buitenlandverblijf is een vast onderdeel van de major waarbij de student een periode in een Duitstalig land doorbrengt.

Al tijdens het eerste studiejaar worden de studenten hierover uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over studeren in het buitenland is ook op de website van het Studenten Informatiepunt Letteren te vinden.

Tijdens dit buitenlandverblijf worden de studenten ondergedompeld in de taal en cultuur van het land dat ze bestuderen. Ze verbeteren zo hun Duitse taalvaardigheid maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van een gedifferentieerd beeld van de Duitse cultuur.

Studenten kunnen tijdens het verblijf bijvoorbeeld aan een van onze directe partneruniversiteiten studeren: de FU Berlin (http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/index.html), de Friedrich-Schiller Universität in Jena (http://www.uni-jena.de/Philosophische_Fakultaet.html), de Universität in Marburg (http://www.uni-marburg.de/fb09) of de Universität in Münster (http://www.uni-muenster.de/Germanistik/). Voor alle uitwisselingspartners van de letterenfaculteit zie: https://www.ru.nl/radboudinternational/student/internationale-partners-kaart/bestemmingen-letteren/.

Tijdens het buitenlandverblijf dienen de studenten 15 EC te behalen. Overzichten van te volgen cursussen zijn op de websites van de betreffende universiteiten te raadplegen.

Voor vragen over het buitenlandverblijf en over bovenstaande of andere te bezoeken universiteiten kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het International Office van de letterenfaculteit: internationaloffice@let.ru.nl.