Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

Wat kun je worden met een studie Geschiedenis? In hoeverre kun je en moet je daar tijdens je studie actief op inspelen? Hoe vind je straks een interessante baan? Dit zijn prangende vragen waar elke student Geschiedenis in verschillende fasen van de opleiding steeds opnieuw over nadenkt. De opleiding Geschiedenis stelt zich ten doel studenten geschiedenis zo goed mogelijk inzicht te bieden in hun perspectief op de arbeidsmarkt, die zij op afzienbare termijn als jong historicus zullen betreden.

Arbeidsmarktoriëntatiedag
Jaarlijks organiseert de opleiding Geschiedenis in samenwerking met de Geschiedenis Studenten Vereniging ‘Excalibur' de Arbeidsmarktoriëntatiedag. Op deze dag kunnen studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt via:

  • lezingen en opinies van werkgevers en oud-studenten;
  • een sterkte/zwakte analyse van (jonge) historici op de arbeidsmarkt;
  • workshops over de structuur van de arbeidsmarkt, sollicitatieprocedures, het opbouwen van een netwerk etc.

Brochure Geschiedenis en de Arbeidsmarkt
Om je een steun in de rug te bieden bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt heeft de opleiding Geschiedenis een groot onderzoek uitgevoerd onder geschiedenis-alumni die tussen 2003 en 2013 bij de Radboud Universiteit zijn afgestudeerd. Wij hebben hen gevraagd waar ze nu werken, wat ze verdienen en wat volgens hen de belangrijkste factoren waren bij het vinden van hun huidige baan. Ook hebben we hen gevraagd naar de meest vormende aspecten van hun studie, en welke tips ze hebben voor de huidige generatie studenten bij het inrichten van hun studie en het vinden van een baan. Hun adviezen zijn heel waardevol: zij zijn natuurlijk de experts bij uitstek!

In de bijlage vind je een pdf van de brochure met alle resultaten van dit onderzoek. De papieren brochure kun je ophalen op de tiende verdieping van het Erasmusgebouw.

Brochure Geschiedenis en de Arbeidsmarkt (pdf, 5,5 MB)

Wetenschap en Samenleving
Tijdens je minor volg je de cursus ‘Wetenschap & Samenleving’. Tijdens deze cursus zal er aandacht worden besteed aan het innemen van een onderbouwd standpunt in relevante wetenschappelijke en maatschappelijke debatten gerelateerd aan het thema dat je hebt gekozen, je persoonlijke ambities en de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Stage en overige activiteiten
Op de website van Career Service Letteren vind je meer informatie over de mogelijkheden om als onderdeel van je minor stage te lopen: http://www.ru.nl/careerservicearts/nl/

Heb je onderzoeksambities dan behoort naast een stage ook een plek als student-assistent tot de mogelijkheden. Daarnaast biedt de Radboud Honours Academy in het disciplinaire en interdisciplinaire programma in de vorm van individuele onderzoeksprojecten en denktanks met maatschappelijke partners de ruimte om je nader te oriënteren op een loopbaan na de studie.