Zoek in de site...

Studievereniging

De opleiding GLTC kent, samen met de masteropleiding Oudheidstudies, een eigen studievereniging, het Sodalicium Classicum Noviomagense (Latijn voor: Nijmeegse Klassieke Broederschap), kortweg Soda, opgericht in 1929. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het bevorderen van de beleving van het vakgebied. Daartoe worden jaarlijks vele studiegerelateerde en gezellige activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, excursies, maandelijkse borrels, een boekenmarkt en een jaarlijkse reis naar het buitenland. Verder is het Soda betrokken bij activiteiten tijdens de introductie. De vereniging heeft meerdere commissies, zoals een Activiteitencommissie, Reiscommissie en Commissie Externe Betrekkingen. De Publicatiecommissie zorgt ervoor dat het verenigingsblad, de Ob Sodam Iter, twee maal per jaar verschijnt en onder de leden wordt verspreid. In dit blad publiceren studenten en docenten interessante artikelen over de klassieken en staan bijvoorbeeld leuke quotes van leden van de vereniging. Ook zorgt de toneelvereniging van het Soda, Moira, jaarlijks voor een toneelopvoering van een bewerkt klassiek stuk. Voor meer informatie over het Sodalicium Classicum Noviomagense kun je terecht op de website, www.sodalicium.nl. Het e-mailadres waarop het Soda te bereiken is, abactis@sodalicium.nl.