Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en een minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. De minor is een samenhangend vakkenpakket, dat je volgt om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen en nationaliteiten tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 140 studiepunten worden besteed aan de major, de overige 40 aan de minor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar) gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een minor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar Major in studiepunten
Minor in studiepunten
Studiepunten totaal
Bachelor 1 60 60
Bachelor 2 60 60
Bachelor 3 20 40 60

Keuzemomenten

Binnen de bachelor Nederlandse taal en cultuur zijn er verschillende momenten waarop je kan kiezen voor een bepaald specialisme.

Binnen de major heb je in elk jaar keuzemogelijkheden. In het eerste jaar gaat het om de keuze van één vak uit een aanbod van drie: ‘Taalfilosofie’, ‘Geschiedenis van het denken’ en ‘Esthetica’. Als tweedejaars student Nederlands heb je twee keuzemomenten. In het eerste semester kies je één vak uit een aanbod van vier: 'De academicus voor de klas', ‘Fonetiek’, ‘Gezondheidscommunicatie’ en 'Kunstkritiek'. In het tweede semester dien je ook één vak uit het aanbod van vier te kiezen: 'Bijbel en Klassieken in de Nederlandse literatuur', 'Literatuur en Ideologie', ‘Publieksgericht schrijven’ en ‘Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal’.

Een belangrijke beslissing is ook de keuze voor het onderwerp van het bachelorwerkstuk. Studenten kiezen dan voor letterkunde, taalkunde of taalbeheersing. De gekozen richting is vaak ook (maar niet altijd) bepalend voor de master.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's is te vinden op de website. De student kan ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy