Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Elk jaar wordt het programma aangepast met het oog op ontwikkelingen die zich in de samenleving en meer specifiek op het gebied van de neerlandistiek voordoen. Meestal gaat het om kleine aanpassingen, soms om ingrijpende. Zo is een aantal jaren geleden gekozen voor de invoering van omvangrijke - op de nationale wetenschapsagenda afgestemde - minoren van 40 ec. De invoering van deze minoren heeft bij alle letterenopleidingen in Nijmegen tot een herziening van het onderwijsprogramma geleid. Met ingang van het studiejaar 2022-2023 zijn een aantal nieuwe vakken op het gebied van de Nederlandse letterkunde geïntroduceerd. Voor cursussen die hierdoor verdwijnen zijn er overgangsregelingen.

In het eerste jaar zijn met ingang van studiejaar 2022-2023 de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

Tot en met 2021-2022

Vanaf 2022-2023

De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden

De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800

Literaire theorie en analyse

Literaire analyse

Rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw

De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden

Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw

Literaire theorie

In het tweede jaar zijn met ingang van studiejaar 2023-2024 de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

Tot en met 2022-2023

Vanaf 2023-2024

Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders

Auteurschap in de Nederlandstalige literatuur

Realisme en secularisering in de 19de eeuwse Nederlandse literatuur

Onderzoeksseminar Medium en materialiteit in de Nederlandstalige literatuur sinds 1800

Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek

Autonomie in de Nederlandstalige literatuur

Representatie in de Nederlandstalige literatuur

Het aanbod aan keuzecursussen in het tweede jaar verschilt ook op een aantal punten van dat van vorig jaar. De veranderingen zijn weergegeven in het onderstaande schema.

2022-2023

2023-2024

Tweede jaar semester 1:
- Fonetiek

- Gezondheidscommunicatie

- De academicus voor de klas

Tweede jaar semester 1:

- Fonetiek

- Gezondheidscommunicatie

- De academicus voor de klas

- Kunstkritiek

Tweede jaar semester 2:

- Historisch en modern letterkundig onderzoek

- Publieksgericht schrijven

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal

Tweede jaar semester 2:

- Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur

- Literatuur en ideologie

- Publieksgericht schrijven

- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal

In het derde jaar is de cursus ‘Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur’ komen te vervallen als verplichte cursus; deze cursus maakt nu deel uit van het keuzeaanbod voor jaar 2. In plaats hiervan volgen studenten in hun derde jaar als verplichte cursus ‘Onderzoeksseminar Medium en materialiteit in de Nederlandstalige literatuur sinds 1800’.