Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB233 Auteurschap in de Nederlandstalige Literatuur
LET-NTCB235 Autonomie in de Nederlandstalige Literatuur
LET-NTCB138 Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (5 ec)
LET-NTCB300LK Bachelorwerkstuk Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300TB Bachelorwerkstuk Taalbeheersing (10 ec)
LET-NTCB300TK Bachelorwerkstuk Taalkunde (10 ec)
LET-NTCB310 Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur (5 ec)
LET-LET200 De academicus voor de klas (5 ec)
LET-NTCB143 De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 (5 ec)
LET-NTCB144 De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden (5 ec)
LET-KGB255 Esthetica (5 ec)
LET-TWB136 Fonetiek (5 ec)
LET-NTCB224 Fonologie (5 ec)
LET-LET001 Geschiedenis van het Denken (5 ec)
LET-CIWB257 Gezondheidscommunicatie (5 ec)
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5 ec)
LET-ACWB208 Literatuur en Ideologie (5 ec)
LET-ACWB201 Kunstkritiek (5 ec)
LET-NTCB223 Kwantitatieve Methoden (5 ec)
LET-NTCB141 Literaire analyse (5 ec)
LET-NTCB142 Literaire theorie (5 ec)
LET-NTCB000 Mentoraat NTC (0 ec)
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands (5 ec)
LET-NTCB139 Eerstetaalverwerving (5 ec)
LET-NTCB234 Onderzoeksseminar Medium en materialiteit in de Nederlandstalige literatuur sinds 1800
LET-CIWB267 Ontwerp van overtuigende teksten (5 ec)
LET-NTCB140 Onderzoek in de neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB221 Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB251 Publieksgericht schrijven (5 ec)
LET-RADAR-NL RADAr: Academische Taalvaardigheid (0 ec)
LET-NTCB236 Representatie in de Nederlandstalige Literatuur (5 ec)
LET-NTCB129 Semantiek en Morfologie (5 ec)
LET-NTCB302 Statistiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal, Communicatie en Media (5 ec)
LET-TWB200

Taalfilosofie (5 ec)

LET-NTCB232 Taal in actie: discourse-analyse (5 ec)
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-TWB133N Van woord tot zin (5 ec)