Zoek in de site...

Programma B3 Frans

In het derde bachelorjaar bestaat de major uit 20 studiepunten. Daarnaast zijn 40 studiepunten beschikbaar voor de buitenlandminor of voor de educatieve minor.

Bachelor 3
studierichting Frans
Cursuscode ECTS 1 2 3 4

Buitenlandminor/Education Abroad of Educatieve Minor

40 X X X X

Keuze uit (10 ec in totaal):

Tendances actuelles de la recherche

én

Séminaire de recherche


óf

Inleiding Europees Recht

én

Juridisch Vertalen Frans-NederlandsLET-RTCBF207
LET-RTCBF216-B

JUR-1IEUR
LET-RTCMIF6155
5


5

5X


X
X
X

Bachelorwerkstuk

Cultuurkunde

Letterkunde

Taalkunde


LET-RTCBF304C
LET-RTCBF304L
LET-RTCBF304T
10 X X
Totaal 60

Het bachelorwerkstuk, het afsluitend werkstuk van de opleiding, zet de kroon op de bachelorfase. Zoals al eerder vermeld, is het hier dat de student laat zien in staat te zijn de opgedane kennis toe te passen op een van de deelgebieden van de studierichting en daarover op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. Het bachelorwerkstuk is een essay over een afgebakend onderwerp dat in het Frans geschreven wordt. Er staan 10 studiepunten voor het werkstuk. Het onderwerp ligt op een van de vakgebieden: TaalkundeLetterkunde of Cultuurkunde en wordt bepaald in overleg met de betrokken begeleider.

Het werkstuk is bedoeld als een proeve van bekwaamheid en dient op zichzelf te staan. Het is dus niet bedoeld als afronding van een stage of ter voorbereiding op een masterscriptie, maar biedt wel een mogelijkheid tot een eerste intensieve kennismaking met de literatuur over een onderwerp waarop later door middel van eigen onderzoek kan worden voortgebouwd.