Zoek in de site...

Programma B1 Frans

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mentoraat Frans LET-RTCBF000 0 X X X X
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 25
La boîte à outils du français LET-RTCBF119 5 X X
Le français en contexte LET-CIWB101F-IBC 5 X X
Compétences langagières avancées 1 LET-RTCBF115 5 X
Compétences langagières avancées 2 LET-RTCBF116 5 X
Écriture scientifique LET-RTCBF117 5 X X
Cultuur- en Letterkunde 20

Quêtes identitaires dans la culture populaire

LET-RTCBF120

5 X
Histoire de la culture française 1 LET-RTCBF105 5 X
Histoire de la culture française 2 LET-RTCBF106 5 X
La France au XXIe siècle LET-RTCBF107 5 X
Taalkunde 15
Langue, culture et société LET-RTCBF111 5 X

Sur les traces de la langue française

LET-RTCBF110

5 X
Van woord tot zin LET-TWB133F 5 X X
RADAr: academische taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X X X
Totaal 60

Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft het een complete indruk van de verschillende aspecten van de opleiding Franse taal en cultuur. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het eerste bachelorjaar (B1) behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.

Als eindterm voor het eerste bachelorjaar (B1) geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de Franse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een goede beheersing van het Frans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.