Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 55 studiepunten aan taalspecifieke vakken. Daarnaast volgen de studenten de facultaire cursus Geschiedenis van het denken.

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20
Compétences langagières approfondies 1

LET-RTCBF212

5 X
Compétences langagières approfondies 2 LET-RTCBF213 5 X
Traduction F-N LET-RTCBF215 5 X X
Cultuur- en letterkunde 15

Littérature et politique

LET-RTCBF220

5 X
De francofone Afrikaanse roman (in vertaling) LET-RTCBF217 5 X

Culture and Power in the French-Speaking World

LET-RTCBF221

5 X
Taalkunde 10
Sur les traces de la langue française LET-RTCBF110 5 X
Van Klank tot Woord LET-ETCENB213 5 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 15

Théories et méthodes pour analyser la francophonie

LET-RTCBF214 5 X X

Keuze uit:

Tendances actuelles de la recherche

én

Séminaire de recherche


óf

Inleiding Europees Recht

én

Juridisch Vertalen Frans-Nederlands

LET-RTCBF207
LET-RTCBF216-BJUR-1IEUR


LET-RTCMIF615
5
5
55
X

XX

Facultaire cursus 5

Geschiedenis van het Denken

LET-LET001 5 X X
Totaal aantal studiepunten 60