Zoek in de site...

Programma B3 Spaans

In het derde bachelorjaar bestaat de major uit 20 studiepunten. Daarnaast zijn 40 studiepunten beschikbaar voor de buitenlandminor.

Bachelor 3
studierichting Spaans
Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Buitenlandminor/Education Abroad of Educatieve Minor 40 X X X X

La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico

LET-RTCBS220

5 X

X

Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico

LET-RTCBS218-B

5 X

Bachelorwerkstuk:
Letterkunde

Cultuurkunde

Taalkunde


LET-RTCBS301L
LET-RTCBS301C
LET-RTCBS301T

10 X

X

Totaal 60

Het bachelorwerkstuk, het afsluitende werkstuk van de opleiding, zet de kroon op de bachelorfase. Hierin laat de student zien in staat te zijn de opgedane kennis toe te passen op een van de deelgebieden van de studierichting en daarover op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. Het bachelorwerkstuk is een essay  over een afgebakend onderwerp dat in het Spaans geschreven wordt. Er staan 10 studiepunten voor het werkstuk. Het onderwerp ligt op het gebied van de Taalkunde, Letterkunde of Cultuurkunde en wordt in overleg met de begeleider bepaald.

Voor richtlijnen, zie het “Stappenplan BA werkstuk 2023-2024” op de Brightspace-pagina van de Bachelor Spaans: Klik op het tabblad Continuous om de Brightspace-pagina van de Bachelor Spaans te openen. Het Stappenplan bevindt zich onder Content in de map Bachelorwerkstuk.

Het werkstuk is bedoeld als een proeve van bekwaamheid en dient op zichzelf te staan. Het is dus niet bedoeld als afronding van een stage of ter voorbereiding op een masterscriptie, maar biedt wel een mogelijkheid tot een eerste intensieve kennismaking met de literatuur over een onderwerp waarop later door middel van eigen onderzoek kan worden voortgebouwd.