Zoek in de site...

Programma B1 Spaans

Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Mentoraat Spaans LET-RTCBS000 0 X X X X
Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20
Español 1 LET-RTCBS115 5 X
Español 2 LET-RTCBS116 5 X
Español 3 LET-RTCBS117 5 X
Español 4 LET-RTCBS118 5 X
Onderzoeksvaardigheden 5
Teoría y práctica de la investigación LET-RTCBS104 5 X X
Cultuur- en letterkunde
20
Geschiedenis en culturen van Spanje LET-RTCBS105 5 X X
Opstand en Revolutie in Spaans-Amerika LET-RTCBS119 5 X X
Obras maestras de la literatura hispánica LET-RTCBS121 5 X X
Analyse van Beeld LET-RTCBS122 5 X X
Taalkunde 15
Inleiding Spaanse Taalkunde LET-RTCBS113 5 X X
Variedades del español LET-RTCBS114 5 X X
Van Woord tot Zin LET-TWB133S 5 X X
RADAr: academische taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X X X
Totaal 60

Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft het een complete indruk van de verschillende disciplines van de opleiding Spaanse Taal en Cultuur. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het eerste bachelorjaar (B1) behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.

Als eindterm voor het eerste bachelorjaar (B1) geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de  Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een basiskennis van het Spaans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.