Zoek in de site...

Voorbereiding op een masteropleiding

Ongeacht de minorkeuze kun je met een bachelordiploma van de opleiding Taalwetenschap altijd doorstromen naar het programma (Language Variation and Multilingualism)van de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics). Deze masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. Ook kun je doorstromen naar de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Om te kunnen doorstromen naar de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie (TSP)in de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics) moet je de volgende cursussen gevolgd hebben: Taalontwikkelingsstoornissen, Afasie, Spraak, stem en gehoor, Akoestische fonetiek,  en voor studenten begonnen aan de opleiding voor 1 september 2022 Statistiek 3Een deel van deze cursussen (max. 4) kun je inpassen in je majorkeuzeruimte; daarnaast kun je cursussen (max. 4) inpassen in de minorruimte. Alle cursussen kunnen ook extracurriculair gevolgd worden. Afspraken over de toelating tot de masterspecialisatie TSP kun je maken met dr. Esther Janse (esther.janse@ru.nl).

De bachelor geeft in principe tevens toegang tot een tweejarige onderzoeksmaster; voor dergelijke masters zijn er meestal toegangseisen en is er een selectieprocedure.