Zoek in de site...

Programma B2

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B2-cursussen verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen in het tweede jaar worden gegeven op niveau 2.

B2 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat TW LET-TWB000 - X X X X
Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 5 X X
Fonologie LET-NTCB224 5 X X
LingLab 2 LET-TWB236A 5 X X
Syntaxis LET-TWB238 5 X X
Gebarentaal en dovencultuur LET-TWB254 5 X X
Neurolinguïstiek LET-TWB251 5 X
LingLab 3 LET-TWB236B 5 X X
Taalfilosofie LET-TWB200 5 X X
Keuze van twee thematische pakketten van ieder twee cursussen uit de onderstaande vijf opties
Thematisch pakket I: Taalpathologie
Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 (5) X
Afasie LET-TWB252 (5) X X
Thematisch pakket II: Taal en computers
Programming for beginners: Python LET-CIWB269-IBC (5) X X
Artificial Intelligence in Action LET-CIWB270-IBC (5) X X
Thematisch pakket III: Taalvaardigheid
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal LET-TWB228 (5) X X
Geletterdheid LET-TWB248 (5) X X
Thematisch pakket IV: Spraak en gehoor
Akoestische fonetiek LET-TWB253 (5) X X
Spraak, stem, gehoor LET-TWB250 (5) X
Thematisch pakket V: Taal in interactie
Interculturele communicatie LET-CIWB152 (5) X
Interactie-analyse LET-CIWB261 (5) X
Totaal aantal studiepunten keuzevakken 20
Totaal 60 * * * *

* Het totale aantal studiepunten per periode is in de B2 afhankelijk van de majorkeuzecursussen die de student kiest.