Zoek in de site...

Instroommomenten

De meeste masteropleidingen van de Faculteit der Letteren hebben een instroommoment in september en in februari. Kijk voor de instroommomenten van de masteropleiding van jouw interesse op de website. Neem bij twijfel of vragen contact op met de studieadviseur van de betreffende opleiding.