Zoek in de site...

Overzicht programma Communicatie & Beïnvloeding (aanvang september 2023)

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Communicatie en gedragsbeïnvloeding CIWM414 5 X
Onderzoeksontwerp en data-analyse in communicatie CIWM410 5 X
Onderzoek naar persuasieve communicatie CIWM412 10 X X
Communicatie & consultancy * CIWM417 10 X X
Narratieve communicatie CIWM473 5 X
Keuzevak (incl. Masterlanguage)** 5
Masterscriptie CIWM401 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Studenten kunnen in plaats van de stage in het kader van de cursus Communicatie & consultancy (10 EC) kiezen voor twee keuzevakken van samen 10 EC, waaronder mogelijk een Onderzoeksstage (CIWM419). De studielast voor Communicatie & Consultancy komt voornamelijk ten laste van periode 2, wanneer de student acht weken stage loopt bij een organisatie en onderzoek uitvoert; in periode 1 wordt de student voorbereid op de stage in een aantal seminars en met opdrachten. In de totale aantallen EC per periode onderaan de tabel is rekening gehouden met deze verdeling van de studielast.

** In het Communicatie & Beïnvloeding-masterprogramma moet je minstens één keuzevak kiezen (minimaal 5 EC, niveau: Master). Er zijn vier mogelijkheden:

 1. Een keuzevak bij  de opleiding CIW: 

  Keuzecursussen in het Nederlands:

  - CIWM480 Algoritmes, beïnvloeding en chatbots
  - CIWM474 Communicatie in professionele contexten
  - CIWM475 Crisis- en reputatiemanagement
  - CIWM476 Kwalitatieve Methoden
  - CIWM478 Techniek en toekomst van gezondheid en zorg (van het interdisciplinaire onderwijstraject Health Care Humanities)
  - CIWM477 Ziekte en gezondheid (van het interdisciplinaire onderwijstraject Health Care Humanities)

  Keuzecursussen in het Engels:
  - CIWM436 Intercultural Competence (van onze Engelse masterspecialisatie Global Communication and Diversity)
  CIWM438 Managing Diversity in Communication (van onze Engelse masterspecialisatie Global Communication and Diversity)
  - CIWM471 New Media and Society

  - CIWM479 Qualitative Methods

  Je kunt je voor deze keuzevakken inschrijven in Osiris. Voor vragen over cursusregistratie kun je terecht bij het Studenten Informatiepunt (STIP).

 2. Een keuzevak bij een andere masteropleiding binnen de Faculteit der  Letteren aan de Radboud Universiteit: 
  Je kunt zelf een mastercursus kiezen die wordt aangeboden door een andere opleiding binnen de Faculteit der Letteren. Er zijn mastervakken waar je als masterstudent C&B zonder meer toelaatbaar bent, terwijl je bij andere vakken aan bepaalde vereisten moet voldoen. Of een vak als keuzevak kan worden gevolgd (met of zonder voorkennis) staat meestal vermeld in de cursusbeschrijving van het vak (zie de online studiegidsen). Als het onduidelijk is of een cursus voor jou openstaat, informeer dan bij de examencommissie van de opleiding die de cursus aanbiedt of je kunt deelnemen. Je kunt je in Osiris inschrijven voor keuzevakken die voor jou open staan. Voor vragen over cursusregistratie kun je terecht bij het Studenten Informatiepunt (STIP) van de faculteit die het vak aanbiedt.

 3. Een keuzevak bij de masteropleiding Communicatiewetenschap (van de Faculteit der Sociale Wetenschappen) aan de Radboud Universiteit:
  Als je het C&B-programma volgt, kun je ervoor kiezen om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap van de FSW keuzevakken te volgen:
Cursusnaam Code Ec Periode
Media en consumptiecultuur CWM010 5 1

Entertainment-media en welzijn

CWM020 5 2
De informatie-professional: theorie en praktijk CWM040 5 1
Current theories of persuasion and resistance (Engels) CWM050 5 1
Innovaties in communicatie CWM070 5 2
Young consumers (Engels) CWM090 5 2
De informatie-explosie CWM100 5 1
Wetenschaps-communicatie* CWM140 3 4
Marketing-communicatie CWM170 5 2
Theory en modelling of information diffusion (Engels) CWM180 5 2
Duurzaamheid, communicatie en media CWM190 5 1

*De cursus Wetenschapscommunicatie is beperkt toegankelijk. Studenten moeten een motivatiebrief meesturen bij hun aanmelding van de cursus bij mw. dr. S. Daalmans, E: serena.daalmans@ru.nl

Voor deze keuzevakken van de master Communicatiewetenschap, dien je contact op te nemen met mw. dr. S. Daalmans (serena.daalmans@ru.nl), de mastercoördinator van Communicatiewetenschap. Zij laat je weten of er nog plek is. Zo ja, dan regelt zij je inschrijving voor de betreffende cursus in Osiris. Je hoeft hiervoor géén contact op te nemen met de mastercoördinator van Communicatie- en Informatiewetenschappen.

4. Een ander keuzevak:
Misschien wil je een Mastercursus volgen aan een andere faculteit (bijv. Management of Rechten) aan de Radboud Universiteit, of een Masterlanguagecursus. Raadpleeg de studiegidsen van de betreffende opleidingen om na te gaan of je toegang kunt krijgen als Letteren (CIW) student. Je dient vervolgens ook toestemming te vragen om deel te nemen aan de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt. Als je toestemming hebt om deel te nemen, kun je jezelf inschrijven voor de cursus in Osiris. Mocht je vragen hebben over cursusregistratie, dan kun je contact opnemen met het STIP van de faculteit waar je een vak wilt volgen.

* N.B. Voor keuzevakken onder opties 2 en 4 dien je toestemming te vragen om het vak te volgen van zowel de examencommissie van de opleiding die de cursus verzorgt als de opleidingsvoorzitter van je CIW masterprogramma, dr. L. Verheijen.

Extra-curriculaire cursussen: 
Als je extra cursussen wilt volgen, oftewel cursussen in aanvulling op het verplichte keuzevak, en als je deze extra cursussen op het diplomasupplement wilt laten vermelden (als extra-curriculaire cursussen), moet je hiervoor toestemming hebben van de Examencommissie. Voor extra-curriculaire cursussen gelden in ieder geval de volgende eisen:

 • ze zijn gevolgd en behaald in de periode dat je als student bent ingeschreven voor de opleiding waarop het diploma(­supplement) betrekking heeft;
 • ze mogen inhoudelijk niet overlappen met andere cursussen van je opleiding;
 • ze moeten cursussen van masterniveau zijn.