Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

Beschrijving van de opleiding

Onder de koepel ‘Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen’ bieden we de tweejarige masteropleidingen Geschiedenis, Filosofie, Godsdienst en Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Aardrijkskunde en Kunstgeschiedenis/Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) aan. Met elk van deze opleidingen verwerf je een eerstegraads lesbevoegdheid in combinatie met een vakinhoudelijke masteropleiding. Je volgt dus een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je zowel je wetenschappelijke als je didactische en pedagogische competenties ontwikkelt. De master is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en de Faculteit der Managementwetenschappen, waar zich de vakinhoudelijke expertise bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

Eindtermen

Omdat deze master niet alleen leidt richting een masterdiploma, maar ook naar een eerstegraads lesbevoegdheid in jouw schoolvak, werkt deze opleiding met eindtermen waarin ook de landelijke bekwaamheidseisen ten behoeve van de lesbevoegdheid opgenomen zijn. De eindtermen van de opleiding vind je terug in onderstaande matrix.

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen