Zoek in de site...

Kernpraktijken en academische werk- en denkwijzen

Kernpraktijken

Je wordt opgeleid tot vakinhoudelijk specialist en tot academische docent. Tijdens de opleiding vertaal je je vakinhoudelijke expertise naar het onderwijs. De landelijke bekwaamheidseisen voor de academische docent zijn binnen het educatieve gedeelte van de opleiding vertaald naar zeven kernpraktijken: herkenbare en authentieke praktijken die rechtstreeks verbonden zijn aan het beroep van eerstegraads docent. Daarnaast leer je niet alleen wát je allemaal doet als docent, maar je besteedt ook veel aandacht aan hóe je dat doet. Je leert regie nemen over je eigen leerproces, je leert op een onderzoekende manier te handelen door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en je leert een eigen visie ontwikkelen op het schoolvak, het wetenschapsgebied en onderwijs in het algemeen. Dit zijn drie belangrijke academische denk- en werkwijzen die in meer of mindere mate terugkomen binnen de opleiding.

Kernpraktijken 2