Zoek in de site...

Organisatie en begeleiding

Opleidingscoördinatie

In deze master heeft iedere specialisatie een eigen coördinator. Voor Geschiedenis is dat dr. Marloes Hülsken: marloes.hulsken@ru.nl, voor Filosofie en Godsdienst en Levensbeschouwing is dat dr. Willem van der Kuijlen: willem.vanderkuijlen@ru.nl, voor Kunstgeschiedenis/CKV is dat dr. Edwin van Meerkerk (edwin.vanmeerkerk@ru.nl), voor Aardrijkskunde is dat dr. Henk-Jan Kooij (henk-jan.kooij@ru.nl), voor Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen is dat dr. Katerina Manevska (katerina.manevska@ru.nl). Dr. Harmen Schaap (harmen.schaap@ru.nl) is opleidingscoördinator vanuit de Radboud Docenten Academie.

Mentor

Één van je docenten binnen de cursus  Academische en Professionele Ontwikkeling vervult ook de rol van mentor. Je kunt met je mentor spreken wanneer je onduidelijkheden tegenkomt in de opleiding, wanneer iets op je stage niet lekker loopt, of wanneer je iets anders hebt waarover je graag met je mentor wil spreken. Deze docent blijft gedurende de gehele opleiding je mentor, zodat jullie ook goed van elkaar weten wat er speelt. Je mentor kan je eventueel doorverwijzen naar de studieadviseur.

Begeleiding stage

Tijdens de stage word je begeleid (en beoordeeld) door een eerstegraadsbevoegd vakdocent die werkzaam is op jouw stageschool. Die persoon is je werkplekbegeleider. Daarnaast kunnen er nog andere docenten betrokken zijn bij je stagebegeleiding, zoals coaches, collega’s of een schoolopleider. Het kan zijn dat je meeloopt in de klassen van verschillende vakdocenten, maar je eigen werkplekbegeleider blijft altijd je eerstverantwoordelijke begeleider. De begeleiding vanuit de RDA wordt gedaan door je instituutsopleider. Meer informatie over de begeleiding tijdens je stage is hier terug te vinden.

Contactpersonen stage

De Radboud Docenten Academie heeft een coördinator Stageplaatsing (Esmée Bruggink). Zij is bereikbaar via stage@docentenacademie.ru.nl. De coördinator Werkplekleren is Hedwig de Krosse: hedwig.dekrosse@ru.nl.

Studieadviseur

De tweejarige educatieve masters hebben eigen studieadviseurs. Bij hen kun je terecht voor allerlei zaken rondom de opleiding, zoals vragen over toelating, vrijstellingstrajecten, studieplanning en (persoonlijke) problemen met betrekking tot de studie. Daarnaast kan je altijd terecht om ervaringen te delen of te sparren over te maken keuzes. De studieadviseur kan je ook uitnodigen om de voortgang van de studie te bespreken. De studieadviseurs hebben hun eigen website waar je contactgegevens en een online afsprakenagenda vindt: TCW en MMW - Bètawetenschappen.