Zoek in de site...

Structuur en leerlijnen

De tweejarige educatieve masters zijn programma’s van twee jaar, ofwel 120 EC. Deze masters bieden een rijke leeromgeving, want je volgt zowel onderwijs binnen je eigen faculteit (hier heb je je hoofdinschrijving en zal je ook je diploma halen) als aan de Radboud Docenten Academie. Daarnaast loop je twee jaar stage op een school voor voortgezet onderwijs. Je krijgt dus volop de ruimte om met het werkveld vertrouwd te raken.

Op dinsdag en donderdag(ochtend) loop je stage op een (opleidings)school. Op maandag volg je hoofdzakelijk het onderwijs van de Radboud Docenten Academie. Een gedeelte van die vakken volg je met studenten uit andere lerarenopleidingen, zoals de eenjarige educatieve master. Op maandag volg je ook Academische en Professionele Ontwikkeling. Op woensdag en vrijdag volg je onderwijs binnen je eigen faculteit.

Structuur en leerlijnen

De opleiding kent vijf leerlijnen die gedurende de gehele opleiding aanwezig zullen zijn. Je ontwikkelt je binnen vier verschillende rollen:

  • Academicus - je ontwikkelt je als vakinhoudelijk specialist, maar ook als onderzoeker;
  • Vakdidactisch specialist - je leert je vakinhoudelijke expertise te vertalen naar het onderwijs;
  • Pedagoog - je leert hoe je een positief leef- en leerklimaat creëert in de klas;
  • Professional  - je ontwikkelt je tot professional binnen de school en universiteit.

Deze rollen zijn verschillend, maar niet losstaand; de rollen zijn gerelateerd aan elkaar. Je werkt aan deze rollen binnen de verschillende leerlijnen van de opleiding.

Leerlijnen

Vakinhoudelijke lijn (groen)

Het gaat hier om cursussen op het gebied van jouw masterspecialisatie, zoals Geschiedenis, Filosofie of Aardrikskunde. Je verdiept je vakinhoudelijke kennis als academicus. Je volgt deze vakken binnen de Faculteit der Letteren, Faculteit der Managementwetenschappen of de Faculteit Filosofie, Theologie en Reliegiewetenschappen en je hebt bij de meeste specialisaties ook ruimte om aan te schuiven bij andere masterrichtingen. Binnen de vakinhoudelijke lijn denk je ook na hoe je je vakinhoudelijke kennis vakdidactisch kunt inzetten binnen je stage.

Onderzoekslijn (geel)

Het betreft hier een cursus op het terrein van vakwetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden én een geïntegreerde masterscriptie waarin je de vakinhoudelijke en didactische dimensies met elkaar combineert. In de masterscriptie laat je zien dat je schoolvakgerelateerd onderzoek op academisch masterniveau kunt doen. Vooral de rol van academicus en vakdidactisch specialist komen hier aan bod.

Pedagogisch-didactische lijn (paars)

Je volgt cursussen op het terrein van de vakdidactiek van jouw schoolvak en de pedagogiek. Binnen deze lijn komen de rollen van vakdidactisch specialist en pedagoog aan bod. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs. Je weet de vertaalslag te maken van het vakwetenschappelijke onderzoek (academicus) naar de educatieve praktijk. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod aan specialisatiecursussen.

Stagelijn (blauw)

Je loopt in de meeste gevallen vanaf dag één stage binnen het voortgezet onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt. Tijdens de stage, die twee jaar duurt, komen alle rollen geïntegreerd voorbij.

Academische en Professionele Ontwikkeling (rood)

Ook in de lijn Academische en Professionele Ontwikkeling komen de verschillende rollen terug. Je wordt persoonlijk begeleid en je reflecteert met medestudenten op je ontwikkeling als academicus, vakdidactisch specialist, pedagoog en professional. De rol van professional speelt niet alleen binnen de schoolcontext (academisch docent), maar ook binnen de universitaire context (vakinhoudelijk deskundige met onderzoeks- en academische vaardigheden). Binnen Academische en Professionele Ontwikkeling onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist én als onderzoeker aan een kritisch onderzoek. Je verbindt de verschillende leerlijnen met elkaar.