Zoek in de site...

Toekomstperspectief

Na afronding van de tweejarige educatieve master Geschiedenis, Filosofie, Godsdienst en Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, Aardrijkskunde en Kunstgeschiedenis/Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) beschik je over een tweeledig masterdiploma: het is een bewijs van jouw vakinhoudelijke kennis op masterniveau en een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nederland, maar ook in het hbo.

Als leraar kun je je blijven ontwikkelen in je vak door (nascholings-) cursussen te volgen en studiedagen of conferenties te bezoeken. Zie bijvoorbeeld het aanbod bij PUC of society of de RDA. Verder kun je leerlingbegeleider worden of jaarcoördinator of doorgroeien naar managementfuncties, zoals afdelingsleider of rector. Er zijn legio mogelijkheden.

Meer informatie over het toekomstperspectief voor docenten vind je op de volgende websites:

Aangezien je in deze master de educatieve en vakinhoudelijke inhoud en competenties hebt gecombineerd, is deze master ook een uitstekende voorbereiding op een baan op het terrein van onderwijsontwikkeling en -beleid.

Wanneer je je master hebt afgerond en je verder wilt als onderzoeker en docent, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Je kunt dan o.a. een lerarenbeurs aanvragen bij NWO om een proefschrift te schrijven.