Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (24 EC)

Voor de vakinhoudelijke lijn is het mogelijk om een eigen programma samen te stellen uit de bestaande mastervakken van de master Human Geography. Je hebt ruimte voor 3 cursussen in plaats van 1 bij een disciplinaire master Human Geography. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om je te bekwamen over de hele breedte van het aardrijkskundevak en dat je de cursussen uit je vooropleiding kan aanvullen om zo een breed opgeleide geograaf te worden.

  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Aardrijkskunde, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op het schoolvak, het wetenschapsgebied en het onderwijs.

  • Onderzoekslijn (32 EC)

Binnen de onderzoekslijn leer je zelfstandig onderzoek te doen en ook onderzoek uit te voeren met leerlingen in de aardrijkskundige lespraktijk. Tijdens de vakinhoudelijke cursussen voer je ook (veld)onderzoek uit. Deze lijn sluit je af met een geïntegreerde masterscriptie met een vakinhoudelijke en een educatieve component.

  • Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de pedagogisch-didactische lijn heb je naast een selectie aan verplichte vakken de nodige keuzeruimte, zodat je een eigen accent in de leerstof kunt aanbrengen.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Cohort 2022-2023:

Aardrijkskunde simpel_def

Cohort 2023-2024:

Aardrijkskunde cohort 2023-2024

eindtermenmatrix