Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Filosofie omvat 120 EC. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen uit het aanbod van de opleiding Filosofie en de Radboud Docenten Academie. Binnen de opleiding volg je vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Om te beginnen verdiep je je kennis van de westerse Filosofie. Je volgt masterseminars uit één van de vier masterspecialisatie van de opleiding Filosofie. Dat stelt je in staat je te specialiseren op het terrein van de Analytische Filosofie, Continentale Filosofie, Praktische Filosofie of Philosophy and Science.

  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Naast wijsgerige verdieping ontwikkel je in de pedagogisch-didactische lijn de essentiële vaardigheden van het docentschap. Je volgt cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Filosofie, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.

  • Onderzoekslijn (26 EC)

Omdat een goede filosofiedocent werkt met beproefde methoden leren we je ook onderzoek te doen op het snijvlak van onderwijs en filosofie. Je volgt daarom een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden. Vervolgens zet je de kennis die je daar opdoet om in een geïntegreerde masterscriptie met een vakinhoudelijke en een educatieve component.

  • Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Cohort 2022-2023:

Filosofie en Levensbeschouwing simpel_def

Cohort 2023-2024:

Filosofie cohort 2023-2024

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix:

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen