Zoek in de site...

Overzicht programma

- Reguliere traject

- Verkort traject

Cohort 2022-2023

Cohort 2021-2022

Cohort 2023-2024

Filosofie overzicht programma 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (20 EC in jaar 1)

In het eerste semester:

1.       The Good Scientist (6EC)

2.       Seminar Philosophy of Religion

3.       Continentale filosofie 1

Er kan ook nog een keuze gemaakt worden uit een wisselend aanbod buitenfacultaire filosofiecursussen op masterniveau (zie Studiegids).

1.       FTR-FIMA024

2.       FTR-THMA108

3.       FTR-FIMA016

6 of 10

X

X

In het tweede semester:

1.       Continentale filosofie 2

2.       Filosofie van taal en cognitie 2

Er kan ook nog een keuze gemaakt worden uit een wisselend aanbod buitenfacultaire filosofiecursussen op masterniveau (zie Studiegids).

1.       FTR-FIMA017

2.       FTR-FIMA021

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-FI

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (6 EC in jaar 1)

Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing

FTR-EDU100

6

X

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

31

Totaal semester 2

29

Totaal

60

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 EC in jaar 2)

In het eerste semester:

1.       The Good Scientist (6EC)

2.       Seminar Philosophy of Religion

3.       Continentale filosofie 1

Er kan ook nog een keuze gemaakt worden uit een wisselend aanbod buitenfacultaire filosofiecursussen op masterniveau (zie Studiegids).

1.       FTR-FIMA024

2.       FTR-THMA108

3.       FTR-FIMA016

6 of 10

X

X

In het tweede semester:

1.       Continentale filosofie 2

2.       Filosofie van taal en cognitie 2

Er kan ook nog een keuze gemaakt worden uit een wisselend aanbod buitenfacultaire filosofiecursussen op masterniveau (zie Studiegids).

1.       FTR-FIMA017

2.       FTR-FIMA021

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

FTR-EDU150

20

X

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1[1]

29

Totaal semester 2[2]

31

Totaal

60

[1] Afhankelijk van het semester waarin de gekozen keuzecursus plaatsvindt.

[2] Idem

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

Verkorte trajecten:

Filosofie traject A1

Filosofie traject A2

Traject B tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, 1,5 jaar: 30 EC vrijstelling

Niet van toepassing

Traject C tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en F Anders nadat de examencommissie in beeld is geweest)
Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

Filosofie traject D

Filosofie traject E