Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Geschiedenis omvat 120 ec. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 ec): Cursussen op het terrein van de geschiedenis met aandacht voor thematische verdieping, het verrichten van historisch onderzoek, historiografie en theorie, bezinning op de relatie tussen geschiedwetenschap en geschiedenis in het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van een visie op het leren van geschiedenis door leerlingen (zie ook pedagogisch-didactische lijn en Academische en Professionele Ontwikkeling), aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren.
  • Pedagogisch-didactische lijn (22 ec): Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Geschiedenis, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.
  • Onderzoekslijn (26 ec):  Je volgt een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige (kwalitatieve) onderzoeksmethoden. In de vakinhoudelijke cursussen voer je historisch onderzoek uit. Daarnaast schrijf je een geïntegreerde masterscriptie met een vakinhoudelijke en een educatieve component.
  • Praktijklijn (30 ec): een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 ec): Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Cohort 2022-2023:

Visualisatie Geschiedenis eenvoudig

Cohort 2023-2024:

Geschiedenis cohort 2023-2024

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix:

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen