Zoek in de site...

Overzicht programma

- Reguliere traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Cohort 2023-2024
Geschiedenis overzicht programma 2023-2024

Jaar 1

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 1)

De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs

LET-EDU-GESM02

5

X

Publieksgeschiedenis

LET-GESM4108

5

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-GS

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: één keuzecursus (10 EC in jaar 1)[1]

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

1.       Research Seminar: Eternal Rome/Virtual Rome

2.       Onderzoekscollege: De schaduw van het verleden: historisch onderzoek in opdracht

3.       Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

4.       Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

5.       Onderzoekscollege: Het persoonlijke werd politiek: Oral history en de geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland 1960-1980

1.       LET-GESM4310

2.       LET-GESM4215

3.       LET-GESM4139

4.       LET-GESM4141

5.       LET-GESM4144

10

X

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (6 EC in jaar 1)

Verdieping onderwijsonderzoek: (kunst)geschiedenis en aardrijkskunde

LET-EDU-MMW02

6

X

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal[2]

60

[1] Keuze-aanbod wisselt ieder jaar.

[2] In verband met de evenredige verdeling van de studielast wordt aangeraden de keuzecursus in het eerste semester te laten plaatsvinden.

Jaar 2

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: één keuzecursus (10 EC in jaar 2)[3]

Onderzoekscollege/research seminar, keuze uit:

1.       Research Seminar: Eternal Rome/Virtual Rome

2.       Onderzoekscollege: De schaduw van het verleden: historisch onderzoek in opdracht

3.       Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië

4.       Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen

5.       Onderzoekscollege: Het persoonlijke werd politiek: Oral history en de geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland 1960-1980

1.       LET-GESM4310

2.       LET-GESM4215

3.       LET-GESM4139

4.       LET-GESM4141

5.       LET-GESM4144

10

X

X

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen[4]

LET-EDU-MMW04

20

X

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

29

Totaal semester 2

31

Totaal[5]

60

[3] Keuze-aanbod wisselt ieder jaar.

[4] 5 EC in semester 1 en 15 EC in semester 2.

[5] In verband met de evenredige verdeling van de studielast wordt aangeraden de keuzecursus in het eerste semester te laten plaatsvinden.

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

Verkorte trajecten:

Geschiedenis Traject A1

Geschiedenis Traject A2

Geschiedenis Traject B

Traject C tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en F Anders nadat de examencommissie in beeld is geweest)

Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

Geschiedenis Traject D

Geschiedenis Traject E