Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkort trajecten

Cohort 2022-2023

Cohort 2021-2022

Cohort 2023-2024

Godsdienst en Levensbeschouwing overzicht programma cohort 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (20 EC in jaar 1)

In het eerste semester:

1.       Comparative Religious Studies

2.       Geschiedenis van het Christendom

3.       Seminar Religious Studies

4.       Seminar Hebrew

5.       Philosophy of Religion

6.       Empirical Religious Studies

1.       FTR-RSMAR100

2.       FTR-RSMAR104

3.       FTR-THMA207

4.       FTR-THMA101

5.       FTR-THMA108

6.       FTR-RSMAR101

10

X

X

In het tweede semester:

1.       Textual Sources Judaism & Christianity

2.       Christian Spirituality

3.       Spirituality and Mysticism in the Modern Age

4.       Canon Law

5.       Missiology

6.       Biblical Exegesis

7.       History of Church and Theology

1.       FTR-RSMAR102

2.       FTR-RSMAR103

3.       FTR-THMA109

4.       FTR-THMA150-4

5.       FTR-THMA150-8

6.       FTR-THMA104

7.       FTR-THMA106

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-LB

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (6 EC in jaar 1)

Onderwijs in filosofie en levensbeschouwing

FTR-EDU100

6

X

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1[1]

31

Totaal semester 2[2]

Totaal

60

[1] Afhankelijk van het semester waarin de gekozen keuzecursus plaatsvindt.

[2] Idem.

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 EC)

In het eerste semester:

1.       Comparative Religious Studies

2.       Geschiedenis van het Christendom

3.       Seminar Religious Studies

4.       Seminar Hebrew

5.       Philosophy of Religion

6.       Empirical Religious Studies

1.       FTR-RSMAR100

2.       FTR-RSMAR104

3.       FTR-THMA207

4.       FTR-THMA101

5.       FTR-THMA108

6.       FTR-RSMAR101

10

X

X

In het tweede semester:

1.       Textual Sources Judaism & Christianity

2.       Christian Spirituality

3.       Spirituality and Mysticism in the Modern Age

4.       Canon Law

5.       Missiology

6.       Biblical Exegesis

7.       History of Church and Theology

1.      FTR-RSMAR102

2.       FTR-RSMAR103

3.       FTR-THMA109

4.       FTR-THMA150-4

5.       FTR-THMA150-8

6.       FTR-THMA104

7.      FTR-THMA106

10

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

FTR-EDU150

20

X

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

29

Totaal semester 2[3]

31

Totaal

60

[3] Wanneer de keuzecursus in het eerste semester plaatsvindt dan zal er meer tijd aan de masterscriptie in het tweede semester besteed worden en wanneer de keuzecursus in het tweede semester plaatsvindt, dan zal er in het eerste semester meer tijd besteed moeten worden aan de masterscriptie.

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

Verkorte trajecten:

Godsdienst en Levensbeschouwing traject A1

Godsdienst en Levensbeschouwing traject A2

Traject B tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, 1,5 jaar: 30 EC vrijstelling

Niet van toepassing

Traject C tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en F Anders nadat de examencommissie in beeld is geweest)

Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

Godsdienst en Levensbeschouwing traject D

Godsdienst en Levensbeschouwing traject E