Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

* in het eerste jaar volg je 1 keuzecursus à 5 EC (in periode 1, 2, 3 of 4) en in het tweede jaar volg je 2 keuzecursussen à 5 ec (in periode 1, 2, 3 of 4). Het cursusaanbod verschilt per periode.

Cohort 2023-2024

CKV overzicht programma cohort 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC in jaar 1)

Kerncursus: Overdracht en educatie van kunst en cultuur

LET-EDU-KGM01

5

X

X

Verdiepingscursus 1: Medium en Materialiteit

LET-KGM530

5

X

Verdiepingscursus 2: Sustainability and Arts Education

LET-ACWME0004

5

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-KU

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: één verplichte cursus en één keuzecursus (6+5 EC in jaar 1)

Verdieping onderwijsonderzoek: (kunst)geschiedenis en aardrijkskunde

LET-EDU-MMW02

6

X

X

Keuzecursus (5 EC), keuze uit:

Cultuursponsoring en mecenaat

LET-ACWM1505

5

X

X

Working in the Creative Industries

LET-ACWME0014

5

X

Sustainable Creativity

LET-ACWME0012

5

X

Onderzoekseminar middeleeuwen/vroegmodern

LET-KGM554

5

X

Research seminar Modern / Contemporary

LET-KGM555

5

X

Cultureel ondernemerschap

LET-ACWM1605

X

Kunstmarkt en Kunsthandel

LET-KGM561

5

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

31

Totaal semester 2

29

Totaal

60

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 EC in jaar 2)

Keuzecursussen (2x5 EC), keuze uit:

Cultuursponsoring en mecenaat

LET-ACWM1505

5

X

X

Working in the Creative Industries

LET-ACWME0014

5

X

Sustainable creativity

LET-ACWME0012

5

X

Themacollege Kunstgeschiedenis voor 1800

LET-KGM554

5

X

Themacollege Kunstgeschiedenis na 1800

LET-KGM555

5

X

Cultureel ondernemerschap

LET-ACWM1605

5

X

Kunstmarkt en Kunsthandel

LET-KGM561

5

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

Variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen[1]

LET-EDU-MMW04

20

X

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal

60

[1] 10 EC in semester 1 en 10 EC in semester 2.

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

Verkorte trajecten:

CKV traject A1

CKV traject A2

CKV traject B

Traject C tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en F Anders nadat de examencommissie in beeld is geweest)

Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

CKV traject D

CKV traject E