Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Cohort 2023-2024

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen overzicht programma cohort 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (18 EC in jaar 1)

Politicologie & Sociologie: Inleiding Maatschappijwetenschappen

MAN-EDU-MW001

6

X

X

Politicologie: Political Representation and its Challenges

MAN-MPOL040

6

X

X

Sociologie: Work in the 21st Century

MAN-EDU-MW004

6

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-MA

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (8 EC in jaar 1)

Politicologie & Sociologie: Methoden van onderzoek

MAN-EDU-MW002

6

X

X

Politicologie & Sociologie: Geïntegreerd masteronderzoek: design

MAN-EDU-MW003

2

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal

60

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (12 EC in jaar 2)

Power in Political Theory

MAN-MPOL27A

6

X

Political representation and its challenges

MAN-MPOL040

6

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

Variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (18 EC: 3 EC in periode 1-2 en 15 EC in periode 3-4)

Politicologie & Sociologie: Geïntegreerd masteronderzoek

MAN-EDU-MWMTH

18

X

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

29

Totaal semester 2

31

Totaal

60

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

Jaar 2 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (12 EC in jaar 2)

Power in Political Theory

MAN-MPOL27A

6

X

Sociologie: Political socialization

MAN-MPOL049

6

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (9 EC in jaar 2)

Vakdidactiek B: Leer- en denkprocessen in het schoolvak

RDA-VDB-MA

5

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod (2x2 EC)

Variabel

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (18 EC: 3 EC in periode 1-2 en 15 EC in periode 3-4)

Politicologie & Sociologie: Geïntegreerd masteronderzoek

MAN-EDU-MWMTH

18

X

X

X

X

Stage (15 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage

RDA-MA2-ZS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA19

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA20

3

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal

60

Verkorte trajecten:

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen traject A1

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen traject A2

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen traject B

Traject C tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en F Anders nadat de examencommissie in beeld is geweest)

Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen traject D

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen traject E