Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

Beschrijving van de opleiding

De tweejarige master ‘Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen’ omvat de specialisaties Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands en Spaans en bied je de mogelijkheid een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen in combinatie met je vakinhoudelijke mastertitel. Je volgt met andere woorden een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je niet alleen je wetenschappelijke competenties ontwikkelt, maar ook je (vak)didactische en pedagogische competenties. De master is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Letteren, waar zich de expertise op het terrein van de vakinhoud bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

Omdat deze master niet alleen leidt richting een masterdiploma, maar ook naar een eerstegraads lesbevoegdheid in jouw schoolvak, werkt deze opleiding met eindtermen waarin ook de landelijke bekwaamheidseisen ten behoeve van de lesbevoegdheid opgenomen zijn. De eindtermen van de opleiding vind je terug in onderstaande matrix.

Eindtermen

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen